Dale Carnegie: Jak získávat přátele a působit na lidi

Tato kniha je naprostou klasikou v osobnostním rozvoji a komunikaci a měla by patřit do každé knihovny. Citlivým přístupem a mnoha příklady učí Dale Carnegie komunikovat a jednat s lidmi, vysvětluje, jaké různé komunikační styly lze použít a jaký je rozdíl v pozitivním a negativním přístupu. Osobně si knihu přečtu či poslechnu v audioverzi jednou za rok.

Proč je tato kniha tak cenná? Protože ve všech profesích je klíčem k úspěchu umění komunikace a jednání s lidmi. Tyto dovednosti se lze naučit, lze je trénovat a zdokonalovat a jsou nejdůležitější složkou k dosažení osobního a kariérního úspěchu. Daleko více totiž záleží na schopnosti jednat s druhými než na odborných dovednostech. Umění jednat s lidmi usnadní život tomu, kdo si tyto techniky osvojí. Mnoho nedorozumění a omylů v mezilidských vztazích totiž vzniká chybou v komunikaci a nepochopením. Zaměřením na druhého a citlivým přístupem lze podávat myšlenky jednoduše a elegantně a předejít zbytečným konfliktům. A navazovat nové vztahy, naučit se jednat s druhými tak, aby vás respektovali a vážili si vás, umět se vyhnout hádkám, či je uklidnit v celkovém důsledku vede ke zkvalitnění života.

Kniha čtenáře učí, že není nutné za každou cenu obhajovat svůj názor, kritizovat druhé, dokazovat svou pravdu, ale že laskavým slovem, oceněním a nasloucháním lze dosáhnout daleko lepších výsledků.

Kdykoli jednáte s lidmi, uvědomte si, že nejednáte s logicky uvažujícími bytostmi. Přicházíte do styku se stvořeními plnými emocí, předsudků, jejichž jednání je motivováno hrdostí a ješitností.

Je zbytečné kritizovat, protože kritika vyvolává obranný postoj a obvykle brání člověku v tom, aby věc posuzoval nestranně. Kritika je dokonce nebezpečná, protože zraňuje lidskou hrdost, ničí pocit vlastní důležitosti a vyvolává odpor.

Kniha Jak získávat přátele a působit na lidi je rozdělena do čtyřech hlavních částí, kde jsou v jednotlivých podkapitolách rozepsány hlavní myšlenky.

Hlavní zásady jednání s lidmi:

 1. Nikdy nikoho nekritizujte neodsuzujte a nestěžujte si.
 2. Poctivě a upřímně oceňujte druhé. Své uznaní jim dejte najevo.
 3. Vzbuďte v druhých naléhavou chuť daný úkol vykonat.

Způsoby, jak se stát oblíbeným:

 1. Opravdově se zajímejte o druhé.
 2. Usmívejte se.
 3. Zapamatujte si, že každému zní jeho vlastní jméno příjemně a je pro něho tím nejdůležitějším.
 4. Naslouchejte. Povzbuzujte druhé, aby hovořili o sobě.
 5. Mluvte především o tom, co zajímá druhé.
 6. Dejte druhému najevo, že si uvědomujete jeho osobní důležitost, a udělejte to upřímně.

Jak získat druhé na svou stranu:

 1. Vyhýbejte se hádkám. Spor vyhraje ten, kdo se nepře.
 2. Ukažte druhým, že respektujete jejich názory. Nikdy nikomu neříkejte, že se mýlí.
 3. Jestliže se mýlíte, uznejte svůj omyl rychle a ochotně.
 4. Když řešíte sporné situace, začínejte přátelsky.
 5. Veďte druhé hned od počátku ke kladným odpovědím.
 6. Nechte hovořit druhého.
 7. Přesvědčte druhého, že nápad vznikl v jeho hlavě.
 8. Snažte se upřímně dívat na věci očima druhého.
 9. Berte ohled na představy a přání druhého.
 10. Předpokládejte, že druzí jsou charakterní. Dovolávejte se ušlechtilých pohnutek.
 11. Podávejte své myšlenky přitažlivým způsobem.
 12. Probuďte v lidech touhu vyniknout.

Buďte skutečná vůdčí osobnost:

 1. Začněte s chválou a upřímným uznáním.
 2. Na chyby upozorňujte nepřímo.
 3. Než začnete někoho kritizovat, nejprve hovořte o vlastních chybách.
 4. Přikazujte otázkou namísto přímých rozkazů.
 5. Umožněte druhým, aby si zachovali svou tvář.
 6. Vyzdvihněte i sebemenší zlepšení, pochvalte každé zlepšení, buďte upřímní v uznání a nešetřete chválou.
 7. Dejte druhým předem najevo, že o nich máte to nejlepší mínění, aby se podle toho tak chovali.
 8. Povzbuzujte druhé, naznačte jim, že chyba se dá snadno napravit.
 9. Snažte se, aby lidé rádi udělali to, co jim navrhujete.